Kommende møder

Indkaldelse til national audit for Dansk Gynækologisk Cancer Database Program og AUH oversigtskort

Databasegruppens Referat fra sidste møde findes under arbejdsgruppens side.

Cervixcancergruppens Referatet fra sidste møde findes under arbejdsgruppens side

Endometriecancergruppens Referatet fra side møde findes under arbejdsgruppens side

Forskningsgruppens Referat fra sidste møde findes under arbejdsgruppens side

Ovariecancergruppens Referat fra sidste møde findes under arbejdsgruppens side. Kommende møder: Fredag d 28.10.22 kl. 08.00 til 11.00 - VIRTUELT

Trofoblastgruppens  Referat fra sidste møde findes under arbejdsgruppens side.

Vulvagruppens Referat fra sidste møde findes under arbejdsgruppens side.