Kommende møder

Databasegruppens Referat fra sidste møde findes under arbejdsgruppens side.

Cervixcancergruppens Referatet fra sidste møde findes under arbejdsgruppens side. Næste møde finder sted d. 9. september i Aarhus.

Endometriecancergruppens Referatet fra side møde findes under arbejdsgruppens side

Forskningsgruppens Referat fra sidste møde findes under arbejdsgruppens side

Ovariecancergruppens Referat fra sidste møde findes under arbejdsgruppens side. Næste møde finder sted d. 25. oktober på OUH.

Trofoblastgruppens  Referat fra sidste møde findes under arbejdsgruppens side.