Konsulentbistand til klinisk forskning

Konsulentbistand til klinisk forskning baseret på registre og kliniske databaser

Læs mere i opslaget fra PROCRIN 

Samt se PROCRINs hjemmeside