Ledige pladser i DGCGs bestyrelse

Der er i år valg til DGCGs bestyrelse. Følgende pladser er ledige og kan søges med kort motiveret ansøgning og CV gennem de respektive selskaber (jf. deres hjemmesider) med frist den 30. april.

1 onkolog fra RH
1 onkolog fra Aalborg
1 onkolog fra Aarhus
1 onkolog fra Herlev
1 onkolog fra Vejle
1 onkolog fra region Sjælland
1 gynækolog fra OUH
1 gynækolog fra RH
1 gynækolog fra Aalborg
1 gynækolog fra Aarhus
1 patolog fra RH
1 patolog fra Aarhus  
1 patolog fra OUH
1 Fysiologi og Nuklearmediciner