LEDIG ONKOLOGPLADS I DGCGs BESTYRELSE

DGCGs onkologiske bestyrelsesmedlem fra Region Nord går på pension. Der er derfor en ledig plads i bestyrelsen til et onkologisk medlem. Vi ser gerne, af hensyn en rimelig geografisk fordeling i bestyrelsen, af det nye medlem også kommer fra Region Nord.

Interesserede kan ansøge den ledige plads ved henvendelse til DSKO, der udpeger. Frist medio oktober. Se nærmere info på dsko.org