Invitation til Ovariecancer seminar

I regi af DGCD og RKKP inviteres til seminar om Ovariecancer behandling i Danmark.

I årsrapporten 2021-2022 fra RKKP demonstreres at der ydes forskellig behandling af ovarie cancer på de forskellige centre og at der er variation i overlevelse, når vi sammenligner mellem regioner.

Derfor har vi planlagt et seminar, hvor vi systematisk gennemgår alle elementer af udregning og behandling med henblik på harmonisering af behandlingstilbud. 

Seminaret er støttet af DCCC og åbent for alle interesserede. Der er gratis deltagelse for de første 30 deltagere (Ovariecancer gruppen og oplægsholdere har fortrinsret). Herefter bookes efter først til mølle princippet. Hvis deltagerantallet overskrider 30 vil afdelingerne blive opkrævet kr 2500 pr deltager. 

Seminaret afholdes d. 2. og 3. marts 2023 i Odense. Se program og yderligere information her