DGCG Ovariecancerscreeningsgruppen

Klik HER for at se den fulde liste inklusiv EMAIL

Stilling

Fornavn

Efternavn

Sygehusnavn

Afdelingsnavn

Professor, overlæge, Formand for arb.gr.

Claus

Høgdall

Rigshospitalet

Gynækologisk klinik, Y, Afd. 4232

Overlæge, klinikchef

Lene

Lundvall

Rigshospitalet

Gynækologisk klinik, Y, Afd. 4232

Viceklinikchef, Klinisk Lektor, Overlæge dr.med

Erik Søgaard

Andersen

Aalborg Universitetshospital

Gynækologisk-obstetrisk afdeling

Overlæge

Anni

Grove

Aalborg Universitetshospital

Patologisk Institut

Læge

Karina

Dahl Steffensen

Vejle Sygehus

Afsnit for onkologi og radioterapi

Overlæge

Jan

Blaakær

Aarhus Universitetshospital, Skejby

Gynækologi og Obstetrik

Seniorforsker, ph.d.,

Estrid

Høgdall

Herlev Hospital

Patologiafdelingen

Overlæge, Ph.d.

Berit

Mosgaard

Herlev Hospital

Gynækologisk afdeling 

Professor

Elsebeth

Lynge

Administrativ Bruger

Administrativ Bruger