Høring for Ovariecancer

Hermed bringes  

Retningslinje for Ovariecancer: BRCA1/2 og HRD-testning med henblik på seletion af patienter til PARP-hæmmer behandling

i høring. Input/kommentarer bedes sendt til medlem af arbejdsgruppen Estrid Høgdall: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest den 7. okt. 2022.

Høring

Hermed bringes to nye cervix guidelines i høring (præsenteret på dgcg bestyrelsesmødet den 2. sep.) i høring:

Kirurgisk behandling af cervixcancer
Udredning og stadieinddeling af cervixcancer

Input og kommentarer sendes til Cervixgruppens formand Pernille Jensen: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. - senest den 5. okt. 2022.

NYT formandskab i DGCG

Bestyrelsen har 2. sep. konstitueret sig og har i den forbindelse udpeget overlæge Mikkel Rosendahl ( Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. ), Kvindesygdomme, Rigshospitalet,  til ny formand og overlæge Anja Ør Knudsen ( Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. ), Kræftafdelingen, Odense Universitetshospital, til næstformand.

DGCG Årsmøde

DGCG Årsmøde - sæt kryds i kalenderen 7. okt. 2022 på Vejle Sygehus. Se det foreløbige program her.

Tilmelding er gratis men obligatorisk aht det praktiske arrangement og stiles til Pernille Dehn - Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. inden den 30. sep. 2022.

Se titler på de unge forsker præsentationer

Fagudvalg vedr. kræft i æggestokkene og livmoderkræft

Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe har 1-2 ledige pladser i Fagudvalget vedr. kræft i æggestokkene og livmoderkræft 2.0 (medicinraadet.dk)
Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedr. kræft i æggestokkene og livmoderkræft-vers. 2.0 (medicinraadet.dk)
Ifm. ansøgning om de ledige pladser skal opmærksomheden henledes på krav til habilitet: 
Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer

Om Medicinrådets fagudvalg
Medicinrådets fagudvalg er stående udvalg, som skal bidrage til den sundhedsfaglige, lægemiddelfaglige og patientorienterede vurdering af nye lægemidler og indikationer samt terapiområder på det specificerede fagområde. Fagudvalget skal desuden bistå Medicinrådet med relevant faglig kvalificering af de sundhedsøkonomiske analyser. Det betyder, at dette fagudvalg vil blive indkaldt i forbindelse med Medicinrådets vurderinger af nye lægemidler samt udarbejdelse af behandlingsvejledninger. Medicinrådets fagudvalg er sammensat af eksperter med klinisk og lægemiddelfaglig baggrund samt en til to patientrepræsentanter. Alle medlemmer udpeges for en periode på 2 år med mulighed for genudpegning.

Ansøgning om ledige pladser sendes til DGCGs sekretær Pernille Dehn: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. inden den 10 sep 2022

Kodning af SN procedurer

Da SN anvendes som led i kirurgisk behandling af livmoderkræft og livmoderhalskræft, hvor SN ligger i lymfeknuder langs iliacakarrene eller aorta/vena cava, er der ansøgt om relevante koder til disse indgreb. Dette er nu efterkommet i Sundhedsdatastyrelsen.

De nye koder kommer med i oktober-opdateringen af SKS, og kan bruges derefter:
KPJD43A      Excision af para-aortal sentinel node
KPJD44A      Excision af iliakal sentinel node
KPJD63A      Laparoskopisk excision af para-aortal sentinel node
KPJD64A      Laparoskopisk excision af iliakal sentinel node

Berit Jul Mosgaard

OPDATERET PATIENTFORLØBSSKEMA FOR BEHANDLING AF LOKALISERET VULVACANCER

Resultater fra studiet "Radiotherapy instead of inguinofemoral lymphadenectomy in vulvar cancer patients with a metastatic sentinel node: results of GROINSS-V II" blev publiceret som abstract i International Journal of Gynecologic Cancer Nov 2019, 29 (Suppl 4) A14; DOI: 10.1136/ijgc-2019-ESGO.16.

Studiet har vist at adjuverende inguinal strålebehandling for patienter med vulvacancer og mikrometastaser i sentinel node (≤2 mm) er sikkert alternativ til inguinal lymfadenektomi med lav isoleret inguinal recidiv rate på 2.6% og minimal morbiditet. På baggrund af studiet blev der i DGCG vulvacancer gruppe besluttet at patienter med en mikrometastase i SN kan henvises direkte til adjuverende strålebehandling.

Patientforløbsskema er blevet opdateret. Se skemaet her

Repræsentant for DGCG til fagudvalg vedr. kræft i æggestokkene (Medicinrådet)

Kommissorium kan læses her.
Interesserede bedes indsende kortfattet ansøgning inkl udfyldt habilitetserklæring til formand for DGCG Lars Fokdal: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Medicinrådets habilitetspolitik kan læses her.
Vejledning til udfyldelse af habilitetserklæring se her.