Cervixcancer retningslinjer

 

Cervixcancer retningslinjer

Opdateret

Ældre retningslinje

Forside med forfattere

2023

Forside

Kapitel 1

Epidemiologi, screening og vaccination

2023

Screening, vaccination og audit  (2017)

Kapitel 2

Udredning og stadieinddeling

 - Udredning
 - Billeddiagnostik
 - Håndtering af billeddiagnostiske suspekte lymfeknuder
 - FIGO stadieinddeling

2023

Visitation (2017)
Billeddiagnostik (2017)
Håndtering af billeddiagnostiske suspekte lymfeknuder (2017)
FIGO stadieinddeling (2018)

 

Kapitel 3

Kirugisk behandling af primær cervixcancer i tidligt stadium

 - Kirurgisk behandling af stadium IA
 - Kirurgisk behandling af stadium IB
 - Lymfeknudefjernelse stadium IA-IB
 - Fertilitetsbevarende behandling af tidlig    cervixcancer
 - Flowchart stadium IA
 - Flowchart stadium IB

2023

Patientforløbsskema (2017)

Kirurgisk behandling af tidlig cervixcancer (2017)

Kapitel 4

Neo-adjuverende og adjuverende onkologisk behandling

2023 

Adjuverende strålebehandling (2019)

Neoadjuverende kemoterapi (2017)

Kapitel 5

Primær strålebehandling af lokal avanceret cervixcancer (afventes)

 

Behandling af lokal avanceret cervixcancer (2019)

 

Kapitel 6

Behandling af primært dissemineret cervixcancer (afventes)

 

Livsforlængende behandling af patienter med recidiv, der ikke er kandidater til kurativ intenderet behandling (2019)

Palliativ onkologisk behandling (2020)

Kapitel 7

Udredning og behandling af recidiv og persisterende sygdom efter primær behandling (afventes )

 

Recidiv af cervixcancer, udredning og behandling (2017)

Kapitel 8

Sjældne tilstande og tumorer

Cervixcancer i graviditet
Tilfældigt diagnosticeret cervixcancer efter hysterektomi (okkult)
Stumpkarcinom
Neurokrint karcinom
Adeno-squamøst karcinom
Cervikalt adenosarkom
Flowchart cervixcancer i graviditet
Flowchart okkult cervixcancer
Flowchart Neuroendokrint karcinom

2022

Behandling og håndtering af sjældne tilstande (2017)

Kapitel 9

Opfølgning

2020

 

Kapitel 10

Patoanatomiske procedurer

2022

 

 


 

Ældre retningslinier