Dansk Gynækologisk Cancer Database

Dansk Gynækologisk Cancer Database (DGCD) er en multidisciplinær klinisk kvalitetsdatabase, der indeholder data fra gynækologer, patologer og sygeplejersker. Indtil nu, indeholder DGCD kun basale onkologiske data. Der planlægges en udvidelse af onkologiske data, inkluderende recidiv data.

 

DGCD har været i drift siden 1. januar 2005. Databasen omfatter på nuværende tidspunkt: ovariecancer (inkl. borderline), peritonealcancer, tubacancer, corpuscancer (inkl. hyperplasi med atypi) samt cervixcancer og trofoblastsygdom.

Brugerne indberettede fra 2005-2022 online forløbsbaseret til databasen i Klinisk Måle System (KMS). Der er fra 1. januar 2023 lukket for denne indberetning i DGCD.  Dette skyldes at KMS, er blevet opsagt, af det firma der supporterede KMS.

Fremover dannes DGCD udfra en registerbaseret løsning. Vi startede med Patologiregisteret 1. oktober 2022 og nu fra 1. januar 2023 LPR. Registrering af data til DGCD skal derfor fremover ske via Patologiregisteret og LPR (de lokale EPJ-systemer).

Det er vigtigt at de krævede variable indberettes korrekt til disse registre. Kodevejledningerne er allerede sendt ud til de respektive afdelinger og er også tilgængelige på www.patobank.dk og http://dgcg.dk/index.php/kodevejledninger

Link til DGCD's hjemmeside hos RKKP: rkkp.dk