Ansøgning om udtræk

Ansøgning om udtræk

For at få adgang til data fra Dansk Gynækologisk Cancer Database, skal du udfylde et ansøgningsskema fra RKKP (Regionernes Kliniske Kvalitets Program) – se mere på Forskningsadgang

Når DGCD bidrager til et projekt, skrives dette automatisk på en projektliste, der vil blive gjort tilgængelig på DGCG’s hjemmeside. Hvis der er særlige forhold der gør, at du ikke ønsker dit projekt figurer på denne liste, skal du maile denne anmodning samt begrundelse til nedenstående