Ledig patologplads i Dansk Gynækologisk Cancergruppes databasegruppe

Interesserede patologer bedes sende en kortfattet ansøgning med CV til sekretær for DGCG Pernille Dehn Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest 1. nov. 2020. Bestyrelsen vil foretage udpegning på næste møde.

Ledige onkologpladser i DGCGs arbejdsgrupper

Hermed annonceres ledige onkologpladser i DGCGs arbejdsgrupper:

Ledig onkologplads i Cervixcancergruppen under Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe

Ledig onkologplads i Vulvacancergruppen under Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe

Ledig onkologplads i Trofoblastgruppen under Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe


Interesserede onkologer bedes fremsende kortfattet ansøgning og CV til formand for DGCG Lars Fokdal: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Frist for ansøgning er 5. okt. 2020. Udpegning foretages på førstkommende møde i DGCGs bestyrelse.

Ledig patologplads i Ovariecancergruppen

Intereserede patologer bedes sende kort ansøgning med CV til dgcg’s sekretær: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest den 25. sep. 2020.

FIGO Klassifikation

Dansk adaptation til FIGO 2018 stadieinddeling af cervixcancer 

Der er publiceret en ny FIGO stadieinddeling for cervixcancer i 2018. 
Det har været drøftet i cervixcancergruppen og i DGCG’s bestyrelse hvorledes vi i Danmark skulle
adaptere til den nye stadieinddeling idet en fuld adaptation har store behandlingsmæssige
konsekvenser.
Fra 1.1.2020 er det besluttet at adaptere til FIGO 2018 i henhold til vedhæftede retningslinier.
Ligeledes pr 1.1.2020 er det besluttet at indberette i DGCD og LPR efter FIGO 2018.
Cervixcancergruppen er i gang med en fuld opdatering af cervixcancer retningslinien både i
relation til udredning og kirurgisk behandling. Denne vil blive udsendt til høring inden publicering.
/DGCG cervixcancergruppe

Kommende møder

DGCG afholder næste bestyrelsesmøde den 2. sep. 2020 på Rigshospitalet

Indkaldelse til national audit for Dansk Gynækologisk Cancer Database Program og AUH oversigtskort

Databasegruppens Referat fra sidste møde findes under arbejdsgruppens side.

Cervixcancergruppens Referatet fra sidste møde findes under arbejdsgruppens side

Endometriecancergruppens Referatet fra side møde findes under arbejdsgruppens side. Næste møde finder sted d. 4 nov. kl. 10.30 i Odense.

Forskningsgruppens Referat fra sidste møde findes under arbejdsgruppens side

Ovariecancergruppens Referat fra sidste møde findes under arbejdsgruppens side. Næste møde finder sted d. 12. nov. 2020 kl. 11:15-14:15 på RH.

Trofoblastgruppens  Referat fra sidste møde findes under arbejdsgruppens side.

Vulvagruppens Referat fra sidste møde findes under arbejdsgruppens side. Næste møde finder sted d. 18/01-2021. 

Mødeindkaldelser