DGCG Årsmøde

DGCG Årsmøde - sæt kryds i kalenderen 7. okt. 2022 på Vejle Sygehus. Program følger.

Høring

Hermed bringes guideline for behandling af uterine sarkomer i høring.

Kommentarer/Input kan sendes til overlæge, gynækolog Zohreh Ketabi, Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. med frist den 3. juni 2022.

OPDATERET PATIENTFORLØBSSKEMA FOR BEHANDLING AF LOKALISERET VULVACANCER

Resultater fra studiet "Radiotherapy instead of inguinofemoral lymphadenectomy in vulvar cancer patients with a metastatic sentinel node: results of GROINSS-V II" blev publiceret som abstract i International Journal of Gynecologic Cancer Nov 2019, 29 (Suppl 4) A14; DOI: 10.1136/ijgc-2019-ESGO.16.

Studiet har vist at adjuverende inguinal strålebehandling for patienter med vulvacancer og mikrometastaser i sentinel node (≤2 mm) er sikkert alternativ til inguinal lymfadenektomi med lav isoleret inguinal recidiv rate på 2.6% og minimal morbiditet. På baggrund af studiet blev der i DGCG vulvacancer gruppe besluttet at patienter med en mikrometastase i SN kan henvises direkte til adjuverende strålebehandling.

Patientforløbsskema er blevet opdateret. Se skemaet her

Repræsentant for DGCG til fagudvalg vedr. kræft i æggestokkene (Medicinrådet)

Kommissorium kan læses her.
Interesserede bedes indsende kortfattet ansøgning inkl udfyldt habilitetserklæring til formand for DGCG Lars Fokdal: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Medicinrådets habilitetspolitik kan læses her.
Vejledning til udfyldelse af habilitetserklæring se her.

Ny aktionskode for STIC

Vi har i ovariegruppen og på de gyn-onkologiske centre drøftet STIC jævnligt og har savnet en diagnosekode for serous tubal intraepithelial carcinoma (STIC), idet disse patienter bliver kodet vidt forskelligt.

Efter ansøgning, har Sundhedsdatastyrelsen lavet ny aktionskode for ”tubar intraepithelial carcinom” DD073B1.
Dette giver os en mulighed for at holde øje med udviklingen hos disse patienter fremover.

FIGO Klassifikation

Dansk adaptation til FIGO 2018 stadieinddeling af cervixcancer 

Der er publiceret en ny FIGO stadieinddeling for cervixcancer i 2018. 
Det har været drøftet i cervixcancergruppen og i DGCG’s bestyrelse hvorledes vi i Danmark skulle
adaptere til den nye stadieinddeling idet en fuld adaptation har store behandlingsmæssige
konsekvenser.
Fra 1.1.2020 er det besluttet at adaptere til FIGO 2018 i henhold til vedhæftede retningslinier.
Ligeledes pr 1.1.2020 er det besluttet at indberette i DGCD og LPR efter FIGO 2018.
Cervixcancergruppen er i gang med en fuld opdatering af cervixcancer retningslinien både i
relation til udredning og kirurgisk behandling. Denne vil blive udsendt til høring inden publicering.
/DGCG cervixcancergruppe

Kommende møder

11th Tropé meeting in Oslo friday may 6th, 2022

Indkaldelse til national audit for Dansk Gynækologisk Cancer Database Program og AUH oversigtskort

Databasegruppens Referat fra sidste møde findes under arbejdsgruppens side.

Cervixcancergruppens Referatet fra sidste møde findes under arbejdsgruppens side

Endometriecancergruppens Referatet fra side møde findes under arbejdsgruppens side

Forskningsgruppens Referat fra sidste møde findes under arbejdsgruppens side

Ovariecancergruppens Referat fra sidste møde findes under arbejdsgruppens side. Kommende møder: Fredag d 29.04.22 kl. 10.00-14.30 – FYSISK FREMMØDE OUH, lokale booket OUH (LKP) konferencelokalet på afdeling D og Fredag d 28.10.22 kl. 08.00 til 11.00 - VIRTUELT

Trofoblastgruppens  Referat fra sidste møde findes under arbejdsgruppens side.

Vulvagruppens Referat fra sidste møde findes under arbejdsgruppens side.