DGCG Årsmøde 2021

Vi afholder DGCGs Årsmøde den 1. okt. 2021 på Vejle Sygehus. Se program og info om tilmelding her

HØRING

Der annonceres hermed høring for nye/reviderede Kliniske retningslinjer for vulvacancer; 

Epidemiologi, Kirurgisk behandling og Stadieinddeling og patologi.

 

Kommentarer til de nye retningslinjer bedes sendt til Vulvagruppens formand Ligita Frøding: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest den 17 . aug. 2021.

Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe har to ledige pladser i guidelinegrupper:

Patolog søges til ledig plads i sarkomgruppen under endometriecancergruppen. Opgaven er tidsbegrænset, idet der skal udarbejdes selvstændig retningslinje for sarkomer. Interesserede patologer bedes sende kort ansøgning og CV til formand for DGCG Lars Fokdal: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest den 15. august 2021. 

Patolog søges til arbejdsgruppen for non-epiteliale ovarietumorer. Interesserede patologer bedes sende kort ansøgning og CV til formand for DGCG Lars Fokdal: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest den 15. august 2021. 

Udpegning til de ledige pladser vil foregå på bestyrelsesmøde i september.

Ledige pladser i DGCGs guidelinegrupper

Vi har lige nu følgende ledige pladser:

1 gynækologplads i Endometriecancergruppen
1 onkologplads i  Endometriecancergruppen
1 gynækologplads i Vulvagruppen

Interesserede bedes sende en kort ansøgning med CV til formand Lars Fokdal: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. - frist den 1. juli. 
Der vil blive udpeget til de ledige poster på førstkommende bestyrelsesmøde efter sommerferien.

OPDATERET PATIENTFORLØBSSKEMA FOR BEHANDLING AF LOKALISERET VULVACANCER

Resultater fra studiet "Radiotherapy instead of inguinofemoral lymphadenectomy in vulvar cancer patients with a metastatic sentinel node: results of GROINSS-V II" blev publiceret som abstract i International Journal of Gynecologic Cancer Nov 2019, 29 (Suppl 4) A14; DOI: 10.1136/ijgc-2019-ESGO.16.

Studiet har vist at adjuverende inguinal strålebehandling for patienter med vulvacancer og mikrometastaser i sentinel node (≤2 mm) er sikkert alternativ til inguinal lymfadenektomi med lav isoleret inguinal recidiv rate på 2.6% og minimal morbiditet. På baggrund af studiet blev der i DGCG vulvacancer gruppe besluttet at patienter med en mikrometastase i SN kan henvises direkte til adjuverende strålebehandling.

Patientforløbsskema er blevet opdateret. Se skemaet her

Repræsentant for DGCG til fagudvalg vedr. kræft i æggestokkene (Medicinrådet)

Kommissorium kan læses her.
Interesserede bedes indsende kortfattet ansøgning inkl udfyldt habilitetserklæring til formand for DGCG Lars Fokdal: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Medicinrådets habilitetspolitik kan læses her.
Vejledning til udfyldelse af habilitetserklæring se her.

Ny aktionskode for STIC

Vi har i ovariegruppen og på de gyn-onkologiske centre drøftet STIC jævnligt og har savnet en diagnosekode for serous tubal intraepithelial carcinoma (STIC), idet disse patienter bliver kodet vidt forskelligt.

Efter ansøgning, har Sundhedsdatastyrelsen lavet ny aktionskode for ”tubar intraepithelial carcinom” DD073B1.
Dette giver os en mulighed for at holde øje med udviklingen hos disse patienter fremover.

FIGO Klassifikation

Dansk adaptation til FIGO 2018 stadieinddeling af cervixcancer 

Der er publiceret en ny FIGO stadieinddeling for cervixcancer i 2018. 
Det har været drøftet i cervixcancergruppen og i DGCG’s bestyrelse hvorledes vi i Danmark skulle
adaptere til den nye stadieinddeling idet en fuld adaptation har store behandlingsmæssige
konsekvenser.
Fra 1.1.2020 er det besluttet at adaptere til FIGO 2018 i henhold til vedhæftede retningslinier.
Ligeledes pr 1.1.2020 er det besluttet at indberette i DGCD og LPR efter FIGO 2018.
Cervixcancergruppen er i gang med en fuld opdatering af cervixcancer retningslinien både i
relation til udredning og kirurgisk behandling. Denne vil blive udsendt til høring inden publicering.
/DGCG cervixcancergruppe