Ledige pladser i arbejdsgrupper under DGCG:

Da et par af vores medlemmer har valgt at stoppe, søger vi nye medlemmer til følgende grupper:

Trofoblastgruppen: 1 onkolog

Cervixgruppen: 2 patologer

Hvis det er et fagligt arbejde, du kunne tænke dig at deltage i, så fat pennen og send en motiveret ansøgning til dit respektive selskab (Dansk Patologi Selskab og Dansk Selskab for Klinisk Onkologi). Opslag med nærmere info vil være at finde på selskabets hjemmeside.

Associerede medlemmer er også velkomne.

Ansøgningsfrist er 1. maj 2016.

Kommende møder

Databasegruppens Referat fra sidste møde findes under arbejdsgruppens side.

Cervixcancergruppens Referatet fra sidste møde findes under arbejdsgruppens side.

Endometriecancergruppens Referatet fra side møde findes under arbejdsgruppens side.

Forskningsgruppens Referat fra sidste møde findes under arbejdsgruppens side.

Ovariecancergruppens Referat fra sidste møde findes under arbejdsgruppens side.

Trofoblastgruppens Næste møde finder sted d. 8/3 kl 10.30 til 14.30 på Rigshospitalet, mødelokale 4232. Referat fra sidste møde findes under arbejdsgruppens side.