Ovariecancer retningslinier

Retningslinier for visitation, diagnostik, behandling og opfølgning af epitelial ovarie-, tuba- og primær peritonealcancer samt borderline tumorer

5. udgave 2016 - gældende fra 1. juli 2016

Indholdsfortegnelse

Kap 1 Introduktion

Kap 2 Udredning

Kap 3 Kirurgisk behandling af epitheliale ovarietumorer

Kap 4 Epiteliale borderline ovarietumorer

Kap 5 Ikke-kirurgisk behandling af epiteliale tumorer

Kap 6 Opfølgning

Kap 7 Hormonbehandling efter c. ovarii

Kap 8 Patologisk-anatomisk procedure

Bilag 1 FIGO 2013

Bilag 2 RMI

Bilag 3 ICD-10 Koder

Bilag 4 Hyppigste operationskoder

Bilag 5 Kodevejledning ovarie-, tuba- og peritonealcancer samt borderlinetumorer

Forkortelser DGCG

Guideline for "Ikke Epithelial Ovariecancer" gældende fra 2013

Ikke Epithelial Ovariecancer

Relaterede guidelines fra andre selskaber:

Smertebehandling til patienter opereret for ovariecancer 

Nationale anbefalinger for BRCA test/genetisk udredning for patienter med ovariecancer


Kommentarer fra arbejdsgruppen

Kommentar fra ovariecancergruppen vedr. DESKTOP III
Kommentar fra ovariecancergruppen vedr. LION-studiet


 

 

 Ældre:

 


KOMMENTAR fra OVARIECANCERARBEJDSGRUPPEN vedr. analyse af HE4 og ROMA score

" Ovariecancerarbejdsgruppen under DGCG har tidligere har på et møde i gruppen den 7. oktober 2011 gennemgået den eksisterende litteratur omkring HE4 og ROMA og ikke fundet, at denne algoritme er en overbevisende god metode til at skelne mellem benigne og maligne tumorer i det lille bækken. Efter en aktuel opdatering, mener ovariecancer-gruppen stadig, at ROMA ikke kan anbefales på nuværende tidspunkt ud fra de foreliggende undersøgelsesresultater. ROMA er således ikke bedre end RMI til dette formål, og at RMI bør derfor fortsat være den metode, patienterne vurderes på med henblik på visitering til relevant behandlingssted."