Ovariecancer Retningslinier

 Ovariecancer Retningslinier

Opdateret

Ældre

Forside

2021

Forside (2019)

Kapitel 1
Epidemiologi, arvelige faktorer, screening, sygdomsforløb, stadieinddeling og overlevelse 

 2022

Epidemiologi, arvelige faktorer, screening, sygdomsforløb, stadieinddeling og overlevelse  (2020)

Introduktion (2016)

Kapitel 2
Udredning

2020

Udredning (2019)

 

Kapitel 3
3.1 Kirurgisk behandling af epitheliale ovarietumorer 

3.2 Fertilitetsbevarende kirurgi ved c. ovarii

3.3 Kirurgi ved recidiv

 2022

Kirurgisk behandling af epitheliale ovarietumorer (2019)

Kirurgisk behandling af epitheliale ovarietumorer (2020)

Kirurgi ved recidiv (2020)

Kapitel 4
Epitheliale borderline tumorer

2020 

Epitheliale borderline tumorer (2019) 

Kapitel 5:

5.1 Ikke-kirurgisk behandling af epitheliale tumorer (se 2019 versionen)

5.2 Medicinsk behandling af primær ovariecancer stadie I-IIA (2022)

5.3 Medicinsk behandling af primær ovariecancer stadie IIB-IV (2021)

5.4 Medicinsk kræftbehandling af ældre patienter (2020)

5.5 Neoadjuverende kemoterapi (2020)

5.6 Medicinsk recidivbehandling (2023)

5.7 Intraperitoneal (ip) kemoterapi (2020)

2019-2022

Medicinsk behandling af primær ovariecancer stadie I-IIA (2021)

Ikke-kirurgisk behandling af epitheliale tumorer (2019) 

5.3 Medicinsk behandling af primær ovariecancer stadie IIB-IV (2020)

5.6 Medicinsk recidivbehandling (2021)

Kapitel 6
Opfølgning

 2020

Opfølgning (2019)

 

Kapitel 7
Hormonbehandling efter c. ovarii

 2020

Hormonbehandling efter c. ovarii (2019)

 

Kapitel 8
Patologiprocedure for epitelial ovariecancer

 2022

Patologisk anatomisk procedure (2016)

 

BRCA1/2 og HRD-testning
BRCA1/2 og HRD-testning med henblik på selektion af patienter til PARP-hæmmer behandling

2022

 

Bilag

EANM guidelines FGD PET ovarian cancer
FIGO 2013
RMI
ICD-10

 


Kommentarer fra arbejdsgruppen

DESKTOP III
LION-studiet
Analyse af HE4 og ROMA-score


Ældre retningslinier