Forretningsudvalg

Stilling

Fornavn

Efternavn

Sygehusnavn

Overlæge, klinikchef

Lene

Lundvall

Rigshospitalet

Overlæge

Estrid Stæhr

Hansen

Aarhus Universitetshospital, Aarhus Sygehus

Overlæge, Ph.d.

Pernille

Jensen

Odense Universitetshospital

Professor, overlæge, dr. med.,

Anders Kristian M.

Jakobsen

Vejle Sygehus

Viceklinikchef, Klinisk Lektor, Overlæge dr.med

Erik Søgaard

Andersen

Aalborg Universitetshospital

Professor, overlæge dr. med. 

 

Jørn

Herrstedt

Odense Universitetshospital